5 feb 2015

Vedtak fra Generalforsamling 2013

Her finner du protokollen og oversikt over hvilken våtromspakke som ble vedtatt i 2013

På Generalforsamlingen 2013 ble følgende vedtatt for rør og våtromsrehabiliteringen:

Styrets innstilling:

Styret ber generalforsamlingen stemme for grunnpakke og tilleggspakke 1 ut i fra et ønske om å gi beboerne en komplett rehabilitering av rør og våtrom.

(Grunnpakke krever minst 50 % for å bli vedtatt, tilleggspakke 1 og 2 krever 2/3 flertall)

Vedtak: Grunnpakke vedtatt imot 1 stemme.

Tilleggspakke 1 vedtatt imot 19 stemmer

Tilleggspakke 2 ikke vedtatt (imot var 34 stemmer, mer enn 1/3)

Her finner du møteprotokollen fra Generalforsamlingen 2013 med all informasjon vedrørende pakker og vedtak. .

Grunnpakken + tilleggspakke 1 inneholder følgende:

Grunnpakken:

 • Alle vann- og avløpsrør, gjelder kjøkken og bad, inkl. sluk skiftes. Stoppekraner monteres i hver leilighet.

 • Vertikale rørføringer innkasses og behandles som vegger (flislegges).

 • Membran og fliser på gulv og vegger.

 • Ny gipshimmling i tak for å skjule nye rør.

 • Åpen rørføring fra tak og ned til utstyr. Rør legges som synlige forkrommede kobberrør montert på vegg.

 • Nytt klosett med P-lås, øvrig utstyr de- og remonteres.

 • Alt elektrisk utstyr de - og remonteres, utstyr som ikke tilfredsstiller dagens

 • forskrifter og krav kan ikke remonteres. Evt. eksisterende varmeovner og varmerør på bad fjernes. Ny varmekabel i badegulvet monteres. Ny 16 Ampers kurs til bad etableres med dobbelt stikk for vaskemaskin.

 • Vannrensing etableres pga. installering av automatisk lekkasjefølere (et krav iht. Plan og bygningsloven).

 • Opplegg for vaskemaskin på bad etableres.

 • I de separate toalett rommen i høyblokkene flislegges golv og vegger, nedsenket himling monteres, samt membran legges under golvfliser.

 • Varmekabler.

 • Maling av dørblad på innvendig side og nye gerikter.

Tilleggspakke 1 (inkl. grunnpakken):

Som grunnpakke, men med:

 • ny servant med underskap,

 • tappearmatur på bad og kjøkken

 • badekar eller dusj