Endret: 1 mai 2014     Opprettet: 29 apr 2014

Skal du leie ut boligen din?

Husk å søke Obos og styret!

Ønsker du å leie ut boligen din, må du huske å søke styret.

Dette gjelder uansett varigheten av utleie, hvem den nye brukeren er eller hvilke årsaker til bruksoverlatingen som foreligger.

Det eneste unntak er hvis du samtidig skal bo i boligen selv eller det er dine barn/ barnebarn/ forelder/ besteforeldre som skal bo i boligen.

Søknad om utleie gjøres gjennom henvendelse til OBOS, borettslagets forretningsfører.

Søknadsprosessen er som følger:

1. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS v/ stein.jelstad@obos.no

2. Skjema fylles ut og returneres OBOS som sender dette til styret for godkjenning.

3. Styret godtar eller avslår søknaden og informerer OBOS

4. OBOS informerer andelseieren om styrets beslutning.

Les mer på hjemmesiden vår og sjekk spørsmål og svar om utleie på Obos sin hjemmeside.