2 jul 2014

Avtaler og tilbud

ELEKTRIKER

Vi har samarbeid med elektrikerfirmaet Ingeniør Trond Myhre AS

Telefonnummer er 97701172. Du kan fritt velge elektriker selv, men vi anbefaler dette firmaet og har innhentet en pris for borettslaget.

Ny innmat sikringskap:

Renoveringsramme 1 rader

2 stk Gewiss automater med 30mA jordfeilbryter

1 stk hovedsikring

1 stk overspenningsvern

1 stk kursfortegnelse

Samsvarserklæring, sluttkontroll og risikovurdering overleveres eier ved ferdigstillelse av jobben.

Pris: 5500 kroner inkludert mva.

Amperestørrelsen på sikringen blir den samme som i dag. Er det flere automater enn hva som er beskrevet i tilbudet over, kommer det et tillegg på 650 kroner inkludert mva. per automat.

Oppdeling av kurs:

Oppdeling av eksisterende kurs for lys og stikk. Kjøkken blir egen 10A kurs inkludert automat.

Pris: 2950 kroner inkludert mva.

NB: Dette tilbudet gjelder kun dersom det blir montert ny innmat i sikringsskap.